MAARAKENNUSALAN NEUVOTTELUKUNTA

– Alan kokoava voima

Maarakennusalan neuvottelukunta MANK ry on maarakennusalan yhteisöjen ja yritysten valtakunnallinen yhteistyöelin. Se työskentelee alan toimintaedellytysten ja kehityksen edistämiseksi.

MANK on perustettu 1985 ja sen jäseninä on 19 laajasti alan julkisia ja yksityisiä rakennuttajia, urakoitsijoita, suunnittelijoita, kauppaa, tutkimusta ja koulutusta sekä teknistä henkilöstöä edustavaa yhteisöä.

MANK ON VERKOSTO JOKA EDISTÄÄ INFRA-ALAN KEHITYSTÄ

MANK ennakoi toimintaympäristön muutosta, seuraa alan suhdanteita ja viestii aktiivisesti jäsenistölleen ja sidosryhmille

MANK seuraa ja arvioi alan ajankohtaisia koulutuskysymyksiä sekä vaikuttaa siihen, että alan koulutus ja osaaminen vastaavat tarvetta

MANK toimii sellaisten tutkimus- ja kehityshankkeiden käynnistämiseksi, jotka edellyttävät monien alalla toimivien osapuolten yhteistoimintaa

MANK edistää kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa infran rakentamista ja ylläpitoa

MANK edistää yhteiskunnan tarvitseman infran rahoituksen turvaamista. Samalla vaikutetaan niin, että alan resurssien käyttö pysyy mahdollisimman tasaisena.

MAARAKENNUSPÄIVÄ 30.9.2021

Maarakennuspäivän aikana kuullaan mielenkiintoisia puheenvuoroja infra- ja liikennealalta. Tapahtuma päivittää jälleen tietosi siitä, mitä tärkeää alalla tapahtuu.

AJANKOHTAISTA

  • LIKE:n ja Suomen Tieyhdistyksen yhteinen #LUKIOHAASTE haastaa kaikki alan toimijat vierailemaan lukioissa kertomassa alastamme. Tavoitteena on vierailla kaikissa Suomen lukioissa Väylät &Liikenne 2020- päivään mennessä. Ikäluokkien koko on laskenut merkittävästi,…

  • ARVOISA INFRA- TAI OPETUSALAN AMMATTILAINEN, kutsumme sinut mukaan MANK ry:n järjestämään koulutusselvityshankkeen julkistamiswebinaariin. Selvitys tarkastelee alan työvoiman riittävyyttä, tulevia osaamistarpeita, sekä esittää ratkaisuehdotuksia tilanteen kehittämiseksi. Selvityksen esittelyn lisäksi tilaisuudessa jakaudutaan pienryhmiin keskustelemaan alueellisesti alan osaamisen ja koulutuksen kehittämisestä konkreettisin toimenpitein. Toivotamme kaikki asiasta kiinnostuneet lämpimästi...

  • Keskiviikkona 27.01.2021 MANK ry:n järjestämässä infra-alan osaaminen ja koulutus- webinaarissa julkaistuun Infra-alan osaaminen ja koulutus suomessa- raportti. Raportin taustalla on monta syytä, joista keskeisimmät on alan koulutuksen ja koulutustarpeiden aiemmin puuttunut tilannekuva, pitkään jatkunut työvoimapula, sekä ongelmat alan tunnettavuudessa. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi Mikko Leppänen Ramboll...

Kiitos @mank_ry ja kaikki alan huiput mahtavasta päivästä! Oli mukava päivä täynnä mielenkiintoisia esityksiä, keskusteluja ja paljon tietoa siitä mitä alalla tapahtuu.

Kuvassa tunnelmia palkintojenjaosta.
MANK:n jakama Iso-Tömppä -palkinto myönnettiin @Vt12Letke hankkeelle.

2

⁦@mank_ry⁩:n Maarakennuspäivä #MRP2021 huipentuu ankkuriluentoon, jonka pitää ⁦@orastynkkynen⁩ ⁦@SitraFund⁩ etänä Brysselistä. ”Miten rakennetaan kiertotalouskaupunki”-aihe vetää salin täyteen. ⁦@finlandiatalo⁩n järjestelyt erinomaisen terveysturvalliset👍

4

@magnus_nygard alustaa @vaylafi:n kunnossapidon hankinnoista Maarakennuspäivillä. Tavoitteena mm:
-tehokkuus ja laadukkuus
-varmistaa markkinoiden toimivuus ja infra-alan tuottavuus
-edistää tasapuolista hankintaa
-vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia
@mank_ry #MRP2021

2
Lataa lisää...