Jäsenet

MANK ry:n jäsenyhteisöt, edustajat ja varaedustajat 2023

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto
Leena Korkiala-Tanttu
Augusto Cannone Falchetto

Finavia

Finavia
Jarkko Matikainen
Pekka Sinisaari

Geologian tutkimuskeskus GTK

Geologian tutkimuskeskus GTK
Mika Räisänen

Infra ry

Infra ry
Aleksi Laine
Per Fjäder

Koneyrittäjät

Koneyrittäjät
Matti Peltola
Ville Järvinen

Kuntaliitto

Kuntaliitto
Paavo Taipale
Tuulia Innala

NRC Group Finland

NRC Group Finland
Jouni Kekäle
Harri Lukkarinen

Arkance Systems Finland Oy
Tuomas Hörkkö
Jani Myllymaa

Rakennusinsinöörien liitto RIL

RIL ry
Janne Tähtikunnas
Pekka Talaskivi

Rakennusliitto

Rakennusliitto
Matti Korhonen
Lauri Haikola

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL
Arto Savonen
Mikael Åhl

Rakennusteollisuus

Rakennusteollisuus RT ry
Ville Routama
Pekka Vuorinen

Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry
Henry Westlin
Esa Rauhala

Suomen geoteknillinen yhdistys SGY

Suomen geoteknillinen yhdistys SGY
Jouko Viitala
Simo Hoikkala

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Ari Herrala
Petri Murto

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry
Helena Soimakallio
Matti Kiiskinen

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
Pauli Kolisoja
Tim Länsivaara

Väylävirasto

Väylävirasto
Pekka Petäjäniemi
Esa Sirkiä