MANK ry:n toimielimet

Maarakennusalan neuvottelukunta, joka koostuu jäsenyhteisöjen edustajista, kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa. Käytännön toimintaa koordinoi MANK ry:n hallitus. Toiminta on lisäksi organisoitu kahteen jaokseen ja tarvittaessa perustettaviin työryhmiin ja projekteihin.

Neuvottelukunnan
puheenjohtaja
Pekka Petäjäniemi

Varapuheenjohtaja
Jouni Karjalainen

Hallituksen puheenjohtaja
Ville Routama,
Rakennustetollisuus RT ry

HALLITUKSEN JÄSENET

pj. Ville Routama
Rakennustetollisuus RT ry

vpj. Jukka Karjalainen
Väylävirasto

Kari Muhonen
INFRA ry

Markku Leskinen
Koneyrittäjät ry

Ari Herrala
Suomen Kuljetus ja
Logistiikka SKAL ry

Miimu Airaksinen
Suomen Rakennusinsinöörien
liitto RIL ry

Pauli Kolisoja
Tampereen yliopisto

Hannu Lahtinen
Geologian tutkimuskeskus

Mikko Leppänen
SKOL ry

Tuomas Hörkkö
Point Group Oy

Hanna Kemppainen
Suomen Kuntaliitto

Kimmo Kurunmäki
RAKLI

NEUVOTTELUKUNNAN
SIHTEERI

Anni Heilala
Civilpoint Oy

TOIMINNANTARKASTAJAT

Juhani Tervala
(varalla Tarmo Pipatti)

Jaakko Heikkilä
(varalla Mikaela Aaltonen)