INFRA-ALALLE YLIOPISTOSTA

yliopistosta infra-alalle valmistuu diplomi-insinöörejä. Opinnot kestävät viisi vuotta (kanditaatti 3v ja maisteri 2v) ja ne tähtäävät vaativiin suunnittelu- konsultointi- ja asiantuntijatehtäviin. Myös urakointiin erikoistuneet yritykset palkkaavat diplomi-insinöörejä mm. vaativiin projektinjohtotehtäviin, kehittämistehtäviin ja johtotehtäviin.

Koulutus antaa erinomaisen pohjan edetä myös vaativiin johtotehtäviin.

Yliopistoissa kanditaattivaiheen opinnot ovat yleisempiä, ja suuntautuminen tapahtuu täsmällisemmin vasta maisterivaiheessa.