(C) MANK

Kiinnostaako mielenkiinoinen ja kilpailukykyisesti palkattu työ,
jonka jälki näkyy ja säilyy?

Infra-ala on siinä tapauksessa sinun valintasi!

Infra-alalla on kysyntää etenkin maarakentajille, maarakennuskoneenkuljettajille, rakennusmestareille ja insinööreille.


TUTKINTO AMMATTIOPPILAITOKSESTA

Maarakentajaksi ja maarakennuskoneenkuljettajaksi voi opiskella n. 30 eri oppilaitoksessa eri puolilla Suomea. Peruskoulun jälkeinen opiskelu kestää yleensä kolme vuotta ja sisältää runsaasti harjoittelua käytännön työelämässä.

Katso omaa asuinpaikkaasi lähimpänä sijaitseva oppilaitos täältä:

 https://opintopolku.fi/app/#!/haku/maarak?page=1&facetFilters=teachingLangCode_ffm:FI&tab=los


TUTKINTO AMMATTIKORKEAKOULUSTA

Ammattikorkeakouluissa voi infra-alalle (yhdyskuntatekniikka) suuntautua sekä rakennusmestari, että insinööri-opintojen kautta. Molemmat opinnot kestävät noin neljä vuotta, sisältäen työelämäjaksoja.

Infra-alan ammattikorkeakouluopetusta tarjoavat oppilaitokset:

Helsinki, Metropolia AMK, http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-nuoret-tekniikka-ja-liikenne/rakennustekniikka/

Hämeenlinna, HAMK, http://www.hamk.fi/hakijalle/rakennus-ja-yhdyskuntatekniikka-insinoori/Sivut/default.aspx

Turku, Turun AMK, http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/Rakennusjayhdyskuntatekniikka/

Tampere, TAMK, http://www.tamk.fi/web/tamk/rakennus-ja-yhdyskuntatekniikka-paiva

Lappeenranta, Saimia AMK, http://www.saimia.fi/fi-FI/koulutustarjonta/amk-tutkinnot/insinoori-rakennus-ja-yhdyskuntatekniikka

Kuopio, Savonia AMK, http://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/koulutusohjelmat/kevaan-2015-yhteishaku/insinoori-amk-rakennustekniikka-paivatoteutus

Oulu, OAMK, http://www.oamk.fi/fi/koulutus/amk-tutkintoon-johtava-koulutus/insinoori-rakennus-ja-yhdyskuntatekniikka/

Rovaniemi, Lapin AMK, http://www.lapinamk.fi/fi/Hakijalle/Koulutukset/Paivaopinnot/Rakennus--ja-yhdyskuntatekniikka

Vaasa, VAMK (infrarakentamista vain perusopinnoissa 11 op.),  http://www.puv.fi/fi/wanted/insinooriksi/rakennustekniikka/


TUTKINTO YLIOPISTOSTA

Diplomi-insinöörin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto. Se sisältää lähtökohtaisesti kolmen vuoden kandidaatinopinnot ja kahden vuoden maisteriopinnot. Erilaisia opintosisältöpainotuksia on esimerkiksi infrarakenteet, liikenne- ja kuljetusjärjestelmät, vesi-, ympäristö- ja yhdyskuntatekniikka ja georakentaminen.

Helsinki, Aalto-yliopisto: yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos http://civil.aalto.fi/fi/

Tampere, TTY: Rakennustekniikan laitos http://www.tut.fi/fi/tule-opiskelemaan/opiskelu/opiskelualat/rakennustekniikka/index.htm

Oulu, Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta: prosessi- ja ympäristötekniikka http://www.oulu.fi/pyo/ymp