MANK ry:n toiminta

Käytännön toimintamuotoina MANK ry:

Kuva: Liikennevirasto, Kehärataprojekti

 • Järjestää vuosittain erityisen Maarakennuspäivän käsittelemään keskeisiä ajankohtaisia kysymyksiä ja ottamaan niihin kantaa. Tilaisuus on tarkoitettu alan vaikuttajille
 • Ottaa julkisesti kantaa alan toimintaedellytyksiin vaikuttaviin asioihin
 • Antaa lausuntoja alan viranomaispäätöksistä yms. kysymyksistä
 • Käynnistää tutkimus- ja kehityshankkeita
 • Järjestää teematilaisuuksia ja organisoi yhteistyöryhmiä käsittelemään ajankohtaisia asioita
 • Informoi säännöllisesti laajaa vaikuttajahenkilöiden joukkoa alan kysymyksistä ja omasta toiminnastaan
 • Jakaa vuosittain tunnustuspalkinnon merkittävästä kehitystoiminnasta alan arvostuksen kohottamiseksi.


MANK ry:n keskeisiä toimintatavoitteita

 1. Infra-alan vetovoimaisuuden edistäminen 2. asteen ja ammattikorkeakoulu- sekä korkeakouluopiskelijoille, mm. työturvallisuus huomioiden.
 2. Maarakennuspäivä
 3. Infra-alan koulutustoiminnan kehittämiseen osallistuminen (mm. Oulun infrapro-fessuurin tukeminen).
 4. Infra-alan markkinoiden ja pitkäjänteisen päätöksenteon edistäminen.
 5. Suhdanneselvityksiin osallistuminen
 6. Infra-alan osaamisen kehittäminen ja tutkimustoiminnan edistäminen, mm. LIKE-foorumin koordinointi yhdessä Liikenneviraston kanssa ja Infra-alan osaamisen varmistaminen projektin käynnistäminen
 7. Infra-alan yhteisten toimintatapojen ja hyvien käytäntöjen edistäminen. (mm. ni-mikkeiden ja asiakirjojen yhtenäistäminen)