MANK ry:n toimielimet

Maarakennusalan neuvottelukunta, joka koostuu jäsenyhteisöjen edustajista, kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa. Käytännön toimintaa koordinoi MANK ry:n hallitus. Toiminta on lisäksi organisoitu kahteen jaokseen ja tarvittaessa perustettaviin työryhmiin ja projekteihin.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja
Ylijohtaja Mirja Noukka
Liikennevirasto

Varapuheenjohtaja
Jouni Karjalainen
Destia

Hallituksen puheenjohtaja
Aluejohtaja Ville Routama, Rakennustetollisuus RT ry / Rudus Oy 

Hallituksen jäsenet
Johtaja Harri Yli-Villamo, VR Track Oy
Professori Pauli Kolisoja, Tampereen teknillinen yliopisto
Yhdyskuntatekniikan asiantuntija Hanna Kemppainen, Suomen Kuntaliitto
Aluejohtaja Ville Routama, Rakennustetollisuus RT ry / Rudus Oy
Järjestöpäällikkö Jari Pietilä, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry
Toimialajohtaja Mikko Leppänen, SKOL ry / Ramboll Finland
Johtaja Kimmo Kurunmäki, RAKLI
Johtaja Heikki Jämsä, INFRA ry
Toimitusjohtaja Kimmo Sandberg, Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIA ry
Koulutuskoordinaattori Panu Tuominen, RATEKO
Yksikön päällikkö Matti Levomäki, Liikennevirasto   
Toimialapäällikkö Markku Leskinen, Koneyrittäjien liitto  

Neuvottelukunnan sihteeri 
Sami Merelä, E.M. Pekkinen Oy

Toiminnantarkastajat
Jussi Heiskala (varalla Pirjo Kuula)  
Tapani Karonen (varalla Mikaela Aaltonen)