Tömpät ja pikkutömpät

Tömppä on MANK ry:n vuosittain Maarakennuspäivien yhteydessä myöntämä infra-alan tunnustuspalkinto.

Iso Tömppä on infra-alan arvoitetuin tunnustus, joka voidaan myöntää alalla merkittävästi vaikuttaneelle projektille, hankkeelle, tutkimukselle tai yritykselle.

Pikku Tömppä - tunnustus voidaan myöntää infra-alan hyväksi tehdyistä henkilökohtaisista ansioita ja saavutuksista.

Tömpät 2019

Iso Tömppä     Kehä I Keilaniemessä

Iso Tömppä myönnettiin Kehä I Keilaniemessä -hankkeelle poikkeuksellisen mittavasta kaupunkikehittämisen kokonaisuudesta.

Pikku Tömppä     Nina Raitanen

Tieyhdistyksen toimitusjohtaja Nina Raitanen palkittiin Pikku Tömpällä pitkään infra-alan eteen tehdystä pitkäjänteisestä työstä.

Pikku Tömppä     Jari Pietilä

Pitkäaikainen SKAL:n järjestöpäällikkö Jari Pietilä palkittiin Pikku Tömpällä infra-alan eteen tehdystä työstä lukuisissa luottamustehtävissä.

Tömpät 2018

Iso Tömppä     Tampereen kaupunki

Iso Tömppä myönnettiin Tampereen kaupungille rohkeasta ja määrätietoisesta suurten hankkeiden toteuttamisesta ja vahvasta yhteistyöstä alan yksityisten toimijoiden ja valtion kanssa. 

Pieni Tömppä     Harri Kailasalo

YIT:n Infraprojektit segmentin johtaja Harri Kailasalo palkittiin Pikku Tömpällä infra-alan eteen tehdystä työstä mm. INFRA ry:n, RT:n ja EK:n hallituksissa.

Pieni Tömppä     Harri Yli-Villamo

VR Trackin suunnitteluliiketoiminnan johtaja Harri Yli-Villamo palkittiin Pikku Tömpällä infra-alan eteen tehdystä pitkäjänteisestä työstä hankintamallejen kehittämisessä ja MANKin hallituksessa..

Pieni Tömppä    Manu Marttinen

NCC Industryn Manu Marttinen palkittiin Pikku Tömpällä infra-alan kehittämisen eteen tehdystä työstä.

Pieni Tömppä     Jouko Turto

Turun kaupungin kiinteistökehitysjohtaja Jouko Turto palkittiin Pikku Tömpällä infra-alan eteen tehdystä työstä.

Tömpät 2017

Iso Tömppä     Korjausvelkatyö

Iso Tömppä myönnettiin Liikenne- ja viestintäministeriön parlamentaarisen työryhmän Korjausvelkatyölle ansiokkaasta toiminnasta korjausvelan esille tuomisessa ja menestyksekkäässä ratkaisemisessa.

Pieni Tömppä     Lauri Kivekäs

Rudus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Kivekäs palkittiin Pikku Tömpällä infra-alan eteen tehdystä työstä.

Pieni Tömppä     Pirjo Oksanen

Turun ammattikorkeakoulun lehtori Pirjo Oksanen palkittiin Pikku Tömpällä infra-alan insinöörikoulutuksen eteen tehdystä pitkäjänteisestä työstä.

Pieni Tömppä    Raimo K. Saarinen

Helsingin kaupungin Maankäyttöjohtaja Raimo K. Saarinen palkittiin Pikku Tömpällä infra-alan eteen tehdystä työstä.

Pieni Tömppä     Juhani Tervala

Juhani Tervala palkittiin Pikku Tömpällä infra-alan kehittämisen eteen tehdystä työstä.

Tömpät 2016

Iso Tömppä     Helsingin kaupungin massatyöryhmä

Iso Tömppä myönnettiin Helsingin kaupungin massatyöryhmälle ansiokkaasta toiminnasta kiertotalouden edistämisessä.

Pieni Tömppä     Auri Häkkinen

Tuottaja/Toimittaja Auri Häkkinen palkittiin Pikku Tömpällä infra-alan pitkäjänteisestä raportoinnista.

Tömpät 2015

Iso Tömppä     Kehärata-hanke

Iso Tömppä myönnettiin Liikenneviraston, Vantaan kaupungin ja Finavian yhteiselle Kehärata-hankkeelle, joka on erinomainen osoitus yhteiytyöstä, hallitun, nykyaikaisen kapunkirakenteen kehttämisestä ja korkeatasoisesta infra-alan osaamisesta.

Pikku Tömppä     Olavi Louko


Espoon entinen teknisen toimen johtaja Olavi Louko palkittiin Pikku Tömpällä infra-alan hyväksi tehdystä elämäntyöstä, joka päättyi kesällä suru-uutiseen. Louko menehtyi sunnuntaina 9. elokuuta 2015 Espoossa vain joitakin päiviä eläkkeelle jäämisensä jälkeen.

Pikku Tömppä     Kari Ruohonen

Liikenneviraston ylijohtaja Kari ruohonen palkittiin Pikku Tömpällä infra-alan hyväksi tehdystä elämäntyöstä.

Tömpät 2014

Iso Tömppä       Infrarakentaminen muutoksessa -projekti

Pikku Tömppä   Terttu Vainio

Pikku Tömppä   Eero Nippala

Tömpät 2013

Iso Tömppä       Rudus Oy:lle ansiokkaasta toiminnasta rakennusalan työturvallisuuden edistämisessä

Pikku Tömppä   Kari Happonen

Pikku Tömppä   Pekka Vaara

Pikku Tömppä   Tapani Karonen

Vuonna 2012 ei jaettu Tömppiä.

Tömpät 2011

Iso Tömppä       Rakennetun omaisuuden tilaa arvioivalle ROTI-toiminnalle

Pikku Tömppä   Eero Reijonen

Tömpän saajat 1992-2010

                                                                                                                                                          


MANK ry:n stipendit

Yhtenä MANK ry:n toiminnan keskeisenä tavoitteena on Infra-alan koulutustoiminnan kehittämiseen osallistuminen. MANK myöntää vuosittain stipendejä ansioituneille ammatti- ja korkeakouluopiskelijoille.

Vuoden 2014 stipendit

Sonja Heikkilä diplomityöstään "Mobility as a Service - A Proposal for Action for the Public Administration, Case Helsinki",  stipendi 1500€ 

Mikko Riikonen diplomityöstään "Telimassojen korottamisen vaikutus tierakenteen vasteisiin - laskennallinen tarkastelu", stipendi 1500€

Vuoden 2013 stipendit

Lauri Metsovuori diplomityöstään "Sulamispehmenemisen rooli radan epätasaisuuden aiheuttajana", stipendi 1000 euroa

Tuomas Mäkitalo diplomityöstään "Maa- ja betonipadon rakenteet, toimivuus ja säädökset", stipendi 1000 euroa

Petteri Ukonjärvi diplomityöstään "Maan suljetun leikkauslujuuden luotettava määritys rautatieympäristössä", stipendi 1000 euroa