INFRA- JA LIIKENNEALAN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Workshop 9.2.2012

Maarakennusalan Neuvottelukunta MANK ry yhdessä infra- ja liikennealan toimijoiden kanssa järjesti 9.2.2012 Kuntatalolla infra- ja liikennealan osaamiseen liittyvän workshopin.

Workshopin tarkoituksena oli luoda katsaus alan osaamisen ja koulutuksen nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin sekä tarpeisiin. Tavoitteena oli myös keskustella niistä toimenpiteistä, joilla jatkuvuus ja yhteistyö osin hajanaisessa koulutuskentässä voidaan tulevaisuudessa varmistaa. Edelleen mietittiin MANK:in ja alan toimijoiden mahdollisuuksia koulutuksen ja osaamiseen koordinointiin, jotta käytettävissä olevat rajalliset resurssit voidaan parhaiten suunnata alaa palvelemaan.

Tilaisuuden ohjelma ja workshopin kysymykset:
Ohjelma 

Iltapäivän alustukset:
Anne Herneoja, Liikennevirasto 
Teemu Vehmaskoski, RIL 
Paavo Syrjö, Infra ry 
Oppilaitosten puheenvuoro