Julkaisut

Suhdanneselvitykset

MANK ry tukee VTT:n tekemään Infrarakentaminen muutoksessa projektia. Lisäksi yhdistys rahoittaa Tilastokeskuksen konekustannusindeksin (MARKKI) tuotantokustannuksia ja tilaa Tilastokeskuksen tuottamaa Maa- ja vesirakentamisen suhdanteet verkkojulkaisua.

Infarakentaminen muutoksessa:

http://www.vtt.fi/sites/infra2030/infrarakentaminen-muutoksessa-julkaisut

Infrasuhdanteet 2017-2018

Muut julkaisut

Marakennusalan eettiset pelisäännöt