Jäsenet

MANK ry:n jäsenyhteisöt 2020 Edustaja Varaedustaja
Geologian tutkimuskeskus Mika Räisänen

Finavia Oyj Jarkko Matikainen Pekka Sinisaari
Infra ry Jouni Karjalainen Per Fjäder
Koneyrittäjät ry Matti Peltola Ville Järvinen
Kuljestuskeskusten liitto ry Timo Lahti Hannu Kylmäoja
NRC Group Oy Jouni Kekäle Harri Lukkarinen
Point Group Oy Tuomas Hörkkö NN
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry Tapio Mettänen Juhani Hyytiäinen
Rakennusliitto Matti Korhonen Lauri Haikola
Rakennusmestari ja -insinöörit AMK RKL Arto Savonen Mikael Åhl
Rakennusteollisuus RT ry Ville Routama Pekka Vuorinen
RAKLI ry Henry Westlin Esa Rauhala
RATEKO Panu Tuominen Heidi Husari
Suomen geoteknillinen yhdistys ry Jouko Viitala Simo Hoikkala
Suomen Kuntaliitto Paavo Taipale Tuulia Innala
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Ari Herrala Petri Murto
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Miimu Airaksinen Pekka Talaskivi
Suunnittelu ja Konsultointiyritykset SKOL ry Helena Soimakallio Matti Kiiskinen
Tampereen yliopisto Pauli Kolisoja Tim Länsivaara
Aalto yliopisto Leena Korkiala-Tanttu NN
Väylävirasto Jukka Karjalainen NN