KUN YSILUOKKALAISET JOHTAVAT INFRAYRITYSTÄ, LIIKETULOSTA SYNTYY JA MAINE KOHENEE

KUN YSILUOKKALAISET JOHTAVAT INFRAYRITYSTÄ, LIIKETULOSTA SYNTYY JA MAINE KOHENEE

Maarakennusalan neuvottelukunta MANK ry on Yrityskylä Yläkoulu Helsinki-Vantaan virallinen yhteistyökumppani vuosina 2021 ja 2022. Kumppanuuden aikana yhteensä kaksi tuhatta ysiluokkalaista roolitetaan johtoryhmien jäseniksi kuvitteellisessa Tulevaisuuden Infra Oy:ssa, jonka tehtävä on suunnitella ja rakentaa infrastruktuuria pohjoismaissa. Hanke on toteutettu MANK ry:n ylläpitämän LIKE- foorumin alaisuudessa. LIKE- foorumin puheenjohtajana toimiva Mikko Leppänen (MANK ry, SKOL ry) on ysiluokkalaisten pelistä innoissaan. ”Tämä on alan vetovoimatyötä parhaimmillaan. Nuoret saavat itse kokea, oppia ja innostua inframaailmasta. Kun asialle on varattu riittävästi aikaa ja oppiminen on elämyksellistä, syttyy monella varmasti kipinä alaan”, toteaa Leppänen.

Yrityskylät ovat Talous ja nuoret TAT- organisaation ylläpitämä, maailmallakin palkittu oppimismalli, jossa nuoret perehtyvät virallisen opetussuunnitelman mukaisiin aiheisiin elinkeinoelämää simuloivan pelin avulla. Kyse ei ole vain virtuaalisesta pelistä, vaan oppimispäivä toteutetaan Yrityskylä Yläkoulun tiloissa, Helsingin Kaisaniemessä. Yrityskylä Yläkoulussa nuoret ovat pääkaupunkiseudun ysiluokkalaisia, siis nuoria, jotka kuumeisesti miettivät suuntaa opintoihinsa. Alatiedon vieminen peruskoululaisille on kannattavaa kaikille osapuolille. Nuoret saavat tietoa erilaisista ammateista, ja mahdollisesti kokonaan uusia ajatuksia tulevaisuuden työurista. Infra-alan näkökulmasta taas on hienoa, mikäli alasta kiinnostuneet tätä kautta saavat vahvistusta ajatuksilleen.

 
Kuvassa kolme viidestä johtoryhmästä katsastaa hankkeelle tulleen yllättävän muuttujan, argeologisen löydön, vaikutusta hankkeeseen

MANK ry yhdessä yhteishankkeen kumppaneiden, CivilPoint Oy:n, Destia Oy:n, INFRA ry:n ja Ramboll Finland Oy:n kanssa, ovat olleet mukana suunnittelemassa pelin käsikirjoitusta. TAT Yrityskylän pedagogiset suunnittelijat tekivät sen pohjalta mielenkiintoisen formaatin, jossa digitaalisille pelialustoille tulee erilaisia tarjouspyyntöjä, ja johtoryhmät joutuvat kilpailemaan keskenään hankkeista. Hankkeet saattavat edellyttää erilaisia lisäinvestointeja, kuten koulutusta tai erilaisten ohjelmistojen hankintaa. Johtoryhmät laskevat kateprosentteja, käyvät rahoitusneuvotteluita, ja jättävät tarjouksensa toivoen sen olevan voittava. Hankkeiden aikana saattaa tulla lisää reagointia vaativia muuttujia, kuten vaikka historiallisia löydöksiä kaivannoista. ”Tärkeää oli saada peli riittävän yksinkertaiseksi, mutta kuitenkin totuudenmukaiseksi. Nuoret ovat nyt pelissä tehneet erilaisia katu- ja aluetason suunnitelmia, joissa oli hienosti osattu huomioida liikenneverkon kokonaisuutta ja sen vaikutusta alueen toimintaan. Tahdomme olla hankkeessa mukana osoittamassa nuorille, että infrasuunnittelulla voi todella vaikuttaa yhteiskunnan toimintaan”, kertoo Katrina Kukkonen Ramboll Finland Oy:stä.

Hankkeen tarjouspyyntöön on tutustuttu huolella, ja johtoryhmä laskee kuumeisesti tarjousta
Pelialustan tapahtumasyötekentässä tapahtuu. Se pitää huolen, että johtoryhmien työpäivä on todella kiireinen, uusiin asioihin tutustutaan paljon ja päätöksiä tehdään nopeassa aikataulussa

Päivän lopuksi eniten liiketulosta sekä mainepisteitä ansainnut johtoryhmä voittaa pelin. Liiketulos määräytyy laskennallisen kateprosentin ja tehtyjen kauppojen perusteella, sekä hankkeiden aikana tapahtuneiden järkevien investointien seurauksena. Mainepisteet syntyvät mm. onnistuneesta viestinnästä, hyvistä myyntineuvotteluista ja ympäristön huomioimisesta. Esimerkiksi jotkin hankkeet edellyttävät johtoryhmiltä ohjelmistoinvestointeja. ”Tällä tavalla voidaan näyttää myös nuorille, että infra-alalla on paljon erilaisia ohjelmistoja, joita hyödynnetään hankkeen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Tämä on tärkeää, jotta nuoret näkevät millaista infra-ala oikeasti nykypäivänä on, ja saavat osviittaa myös erilaisista tehtävistä rakentamiseen liittyvien ohjelmistojen ja kehittämisen parissa”, mainitsee Katja Talasvuori CivilPoint Oy:stä.

Nuoret eivät joudu tulemaan haastavaan johtoryhmätyöhön liian vähäisin tiedoin. Hankkeeseen kuuluu heidän opettajiensa koulutus alaan sekä peliin. Opettajat pitävät aiheesta oppitunteja nuorille jo ennen peliin saapumista. Näin ollen infra-ala on jo tehty tutuksi. Pelin käsikirjoitusta suunnitellut Jasmiina Tuominen TAT Yrityskylästä korostaakin koulussa käydyn oppimateriaalin tärkeyttä. ”Opettajilta saatu palaute on ollut hyvää. Aihe on nähty hyvin haastavana, eikä siitä nuorilla ole ollut mitään ennakkotietoa. Opettajat ovat kiitelleet, että on tärkeää saada tietoa myös tällaisista aloista, joista nuoret eivät muuten juurikaan tiedä”, Jasmiina kommentoi.

Lienee mennyt tarjous läpi

Infra-alan esittely nuorille on todella tärkeää. Alalta eläköityy seuraavan kymmenen vuoden aikana joka vuosi kaksi kertaa niin paljon kuin koulusta alalle valmistuu. Ala tarvitsee henkilöitä niin maarakennustöihin, koneenkuljettajiksi, työnjohtajiksi, kuin suunnittelupuolen tehtäviin. Digitalisaatio on myös muuttanut alaa merkittävästi, ja erilaiset ohjelmistot suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon tehtävissä ovat jo arkipäivää”Meillä työskentelee infra-alan osaajia monissa erityyppisissä tehtävissä aina suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon. Ihmiset haluavat työskennellä kiinnostavien ja merkityksellisten tehtävien parissa. Niitä infra-ala todellakin tarjoaa. On siis tärkeä tuulettaa ajatuksia alasta ja saada nuoret kiinnostumaan infra-alan töistä. Siihen peli on erinomainen keino”, kommentoi Johanna Harjula Destialta.

MANK ry on jo vuosia ollut mukana viemässä infratietoutta nuorille, opinto-ohjaajille ja erilaisille vaikuttajaryhmille. ”On tärkeää, että jo peruskouluiässä voidaan tuoda esiin maarakennus- ja infra-alan monipuolisuus. Lapsille ja nuorille on tärkeää viestiä, että maisemakuvassa näkyvät rakennuskoneet ja -hankkeet sisältävät taustallaan monipuolisia ja mielenkiintoisia työpaikkoja. Alamme tarvitsee osaajia kaikilta osaamisalueilta digitalisaatiosta käden taitoihin,” kuvaa MANK ry:n puheenjohtaja Ville Routama (Rudus Oy).

Jotta tällainen peli on mahdollista, tarvitaan tietysti hyvät taustavoimat. ”Meillä on ollut loistava porukka yrityksistä tekemässä tätä. Ilman eri puolilta tulevaa tietoa, ideoita ja sitoutumista, ei pelistä varmasti olisi tullut näin hyvä, mitä se on. Nyt meillä on motivoiva, innostava ja laadukas paketti”, kiittelee Knuutila.

 

Lisää kuvia Yrityskylä Yläkoulun Infra-pelistä: https://adobe.ly/30VfH57

Lisätiedot: Antti Knuutila, MANK ry, antti.knuutila@infra.fi, 0404145444