Maarakennusalan eettiset pelisäännöt

Vantaanjoen silta (Lähde: Liikennevirasto, Kehärataprojekti)

MANK ry:n valmistelemissa maarakennusalan eettisissä pelisäännöissä on mahdollisimman kattavasti ja tasapuolisesti määritelty hyvät maarakennusalan toimintatavat. Eettiset pelisäännöt eivät muodosta juridisesti sitovaa säännöstöä, vaan ovat luonteeltaan suosituksia hyvästä toimintatavasta.

Maarakennusalan töistä teetetään suurin osa urakoitsijoilla, jotka yleensä valitaan urakkakilpailun perusteella. Projekteihin liittyy urakoitsijoiden lisäksi suuri määrä toimijoita: tilaaja, suunnittelijat, alihankkijat sekä eri sidosryhmät. Julkisten hankintojen osalta hankinta- ja sopimusmenettelyä säätelevät erityisesti laki julkisista hankinnoista sekä oikeuskäytäntö. Maarakennusalan projektin onnistunut toteuttaminen edellyttää, että osapuolten yhteistoiminta toimii hyvin, että osapuolet arvostavat toisiaan ja antavat yhteistyökumppaniensa käyttöön kaikki hankkeen toteuttamisessa tarvittavat tiedot.

Eettiset pelisäännöt on tarkoitettu sovellettavaksi kaikissa maarakentamisen projekteissa, niin suunnittelussa, hankinnan valmistelussa, hankinnassa kuin rakentamisessakin. Pelisääntöjä sovelletaan myös sivu- ja aliurakoihin.

Maarakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa ovat jatkossakin keskeisinä sopimusehtoina Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE ja Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE.

Alan keskeisten tahojen yhteistyönä laatimien eettisten pelisääntöjen tarkoituksena on mahdollisimman tasapuolisesti ja kattavasti määritellä hyvät maarakentamisen käyttäytymistavat. Vaikka eettiset säännöt eivät muodosta juridisesti sitovaa säännöstöä, niillä tulee kuitenkin merkittävien rakennusalan järjestöjen ja toimijoiden suosituksena olemaan maarakennusalan toimintatapoja yhtenäistävä ja kehittävä merkitys. Pelisääntöjen allekirjoittajatahot ovat eettiset pelisäännöt allekirjoittamalla sitoutuneet edistämään niiden käyttöä alan hankkeissa kukin omalla toimialallaan.

 Maarakennusalan eettiset pelisäännöt