Share |

19.1.2016 Tiedote MANK:n uudesta LIKE - Liikenne- ja infra-alan osaamisen varmistaminen - projektista. Lue tästä.

---------------------------------------------------------------------------------------

11.4.2016 Nuoria infratöihin-projektin loppuraportti löytyy nyt MANK:n kotisivuilta. Lue täältä.

---------------------------------------------------------------------------------------

21.4.2016 MANK:n vuosikokous on pidetty.
Vuosikokouksessa valittiin neuvottelukunnan uudeksi puheenjohtajaksi Liikenneviraston Ylijohtaja Mirja Noukka. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa VR Track Oy:n Johtaja Harri Yli-Villamo. Hallitukseen valittiin myös uutena jäsenenä Liikenneviraston radan kunnossapitoyksikön päällikkö Matti Levomäki. Uusi hallituksen kokoonpano löytyy täältä.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

MAARAKENNUSALAN NEUVOTTELUKUNTA

- alan kokoava voima

Maarakennusalan neuvottelukunta MANK ry on maarakennusalan yhteisöjen ja yritysten valtakunnallinen yhteistyöelin. Se työskentelee alan toimintaedellytysten ja kehityksen edistämiseksi.

MANK on verkosto, joka edistää infra-alan kehitystä:

  • MANK ennakoi toimintaympäristön muutosta, seuraa alan suhdanteita ja viestii aktiivisesti jäsenistölleen ja sidosryhmille
  • MANK seuraa ja arvioi alan ajankohtaisia koulutuskysymyksiä sekä vaikuttaa siihen, että alan koulutus ja osaaminen vastaavat tarvetta
  • MANK toimii sellaisten tutkimus- ja kehityshankkeiden käynnistämiseksi, jotka edellyttävät monien alalla toimivien osapuolten yhteistoimintaa
  • MANK edistää kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa infran rakentamista ja ylläpitoa
  • MANK edistää yhteiskunnan tarvitseman infran rahoituksen turvaamista. Samalla vaikutetaan niin, että alan resurssien käyttö pysyy mahdollisimman tasaisena.

MANK on perustettu 1985 ja sen jäseninä on 22 laajasti alan julkisia ja yksityisiä rakennuttajia, urakoitsijoita, suunnittelijoita, kauppaa, tutkimusta ja koulutusta sekä teknistä henkilöstöä edustavaa yhteisöä.